Pater Patriae

Publikacja w serwisie: 15 April 2010
Klikaj przycisk +1, aby osoby z listy kontaktów widzieli Twoje rekomendacje w wyszukiwarce
tagi:

Ryszard Kaczorowski – prezydent II Rzeczypospolitej, żołnierz udręczony doświadczeniami wojny, niestrudzony krzewiciel polskości i najbardziej jednoznaczny symbol Polski poza Polską, prawdziwy Ojciec Ojczyzny – Pater Patriae, odszedł do Pana w katastrofie pod Katyniem. “Pan był symbolem wolności” – słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane 1 sierpnia 2007 r. do Ryszarda Kaczorowskiego najlepiej oddają sens jego drogi życiowej.

Starotestamentowa Księga Syracydesa wyrażająca pochwałę mądrości w dziele stworzenia w równej mierze odczytywana jest jako chwalebny hymn na cześć “mężów sławnych i ojców (…) według następstwa ich pochodzenia”.
Szczególną refleksję w tym kontekście nasuwają słowa Pisma: “Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają:
Kto ją miłuje, miłuje życie,
Kto ją posiądzie,
odziedziczy chwałę,
Którzy jej służą,
oddają cześć Świętemu,
Kto jej słucha,
sądzić będzie narody,
Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia”.
Pozwalając sobie na obdarzenie tragicznie zmarłego w katastrofie pod Katyniem ostatniego prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego mianem “męża sławnego”, wyrażamy tym samym przeświadczenie, że “Pan sprawił w Nim wielką chwałę, wspaniałą swą wielkość od wieków”.

Przedstawiciel wyjątkowego pokolenia
Wielowiekowa przestrzeń naszych dziejów narodowych w niezwykle precyzyjny sposób uwydatnia galerię postaci naznaczonych i determinowanych ideą polskości. Najnowsza historia Polski zakłada jedną jeszcze historiozoficzną prawidłowość, w myśl której istnieje kategoria bohaterów, których życia i dzieła odzwierciedlić nie może żadne z państwowych odznaczeń – żaden order ni wprawne autorskie pióro.
W osobie Ryszarda Kaczorowskiego – niezwykłego białostoczanina, przykładnego harcerza i instruktora ZHP, konspiratora i więźnia sowieckiego, łagiernika i żołnierza II Korpusu, członka Rady Narodowej sprawującego godność Prezydenta RP na Uchodźstwie uosabia się chyba najpełniej polski wymiar idei niepodległościowej rozumianej jako element społeczno-historycznej pamięci oraz inspiracji do działań określanych mianem “patriotyzmu jutra”.
Był przedstawicielem pokolenia, które wiedziało, jaką cenę płaci się za wolność, dla którego Polska wolna i niepodległa była największą nagrodą za świadectwo życia dawane najwyższym wartościom, jakimi w poczuciu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość.

Jasnogórski pielgrzym i konfrater
Szczególne konfraterskie więzi łączyły prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z sanktuarium jasnogórskim. Formalnie jego przynależność do utrwalonego przeszło sześciowiekową historią grona konfraterskiego datowała się od 15 października 2000 r., jednakże miłość i synowskie oddanie Jasnogórskiej Bogarodzicy widoczne były od najwcześniejszych lat. Odniesienie do wiary i Kościoła stało się w życiu Ryszarda Kaczorowskiego kwestią paralelną z ideą harcerską. Harcerstwo bowiem – jak sam podkreślał – to rycerski kształt chrześcijaństwa. Niezwykły wymiar posiadają pełne miłości słowa prezydenckiej roty: “Staję dzisiaj przed Tobą Pani z drżeniem serca, choć zawsze w życiu byłaś mi natchnieniem i Patronką. Staję bowiem przed Tobą z modlitwą o sprawiedliwy ład polityczny w Polsce i na świecie, bo tylko jego zaprowadzenie może zapewnić ludziom pokój, a wiem, że na łaskę Bożą nie zasługujemy. Mogę więc jedynie zwracać się ku Tobie świadom dobroci Twego Niepokalanego Serca i głębi Miłosierdzia Bożego”.
Prezydent Ryszard Kaczorowski – pielgrzym i konfrater – niekwestionowany nauczyciel prawdy, sprawiedliwości i honoru, określany zawsze mianem “symbolu wierności Polsce, wierności zasadom, jakie legły u jej zarania”, Polak, “w życiorysie którego, jak w soczewce, skupiają się dramatyczne i tragiczne chwile obywateli II Rzeczypospolitej” tu, na Jasnej Górze – w duchowej stolicy Polski, swoją postawą zawsze świadczył o historycznej pamięci Narodu.

Symbol Polski niepodległej na obczyźnie
Niedawna 90. rocznica urodzin prezydenta Kaczorowskiego stała się szczególną okazją do wyrażenia myśli i słów tkwiących głęboko w świadomości i sercach Polaków – tych w kraju i tych poza jego granicami.
Najpełniejszym i najbardziej polskim w swoim wymiarze był głos przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Józefa Michalika: “Jedynie człowiek o wielkiej sile ducha, wsparty żywą wiarą w Boga, mógł przejść tak trudną i wymagającą drogę, której początek znaczyła działalność konspiracyjna ZHP w czasie okupacji, okupiona cierpieniem pobytu w łagrach. Potem nastąpił wypełniony trudem i ofiarą szlak bojowy z III Dywizją Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego i walki, m.in. o Monte Cassino. Lata powojenne poświęcone były pracy w Rządzie Polskim i na stanowisku Prezydenta RP na emigracji. Treścią tych lat była wierność chrześcijańskim korzeniom, spuściźnie polskiej oraz narodowej kulturze”. Zakończona tak symbolicznie życiowa droga Ryszarda Kaczorowskiego, nie emigranta, ale Polaka za granicą – Polaka, jakiego Londyn jeszcze nie miał, który swoim mottem uczynił słowa zainspirowane posłannictwem Ojca Świętego Jana Pawła II: “Trzeba mieć odwagę”, dając przykład utrwalania społeczno-historycznej pamięci i jej odpowiedzialnego celebrowania, jest dla nas, Polaków, powodem dumy oraz inspiracją do kontynuowania jego działań.

O. dr Eustachy Rakoczy OSPPE, jasnogórski kapelan żołnierzy niepodległości

Ojciec Eustachy Rakoczy OSPPE od wielu lat współpracował z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, ciesząc się niezmiennie jego szacunkiem i zaufaniem. Często reprezentował osobę prezydenta podczas uroczystości w kraju. Wyrazem szczególnego zaufania stał się przywilej publicznych wypowiedzi w imieniu prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego przekazany oficjalnie o. Eustachemu Rakoczemu.

Oceń artykuł:

tagi:

Komentarze są zablokowane.

Po przekroczeniu granicy rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim zmierzającym 10 kwietnia do Smoleńska na miejsce katastrofy miał zwolnić, a następnie krążyć po mieście. W tym czasie premier Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem. Według ustaleń Polskiego Radia, trasę z Witebska do granicy białorusko-rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim, który zmierzał do Smoleńska, by zidentyfikować ciało prezydenta RP, pokonał bardzo szybko. Tuż po przekroczeniu granicy rosyjskiej zwolnił. Pokonanie około stu kilometrów z Witebska na miejsce tragedii zajęło blisko trzy godziny. – Bardzo sprawnie dojechaliśmy do białorusko-rosyjskiej granicy. Tam 40 minut sprawdzano nam dokumenty, mimo że mieliśmy paszporty dyplomatyczne. W drodze do Smoleńska eskortowała nas już rosyjska milicja. Jechaliśmy bardzo wolno, około 25-30 km/h - relacjonował jeden z członków delegacji Adam Bielan. Delegacja pytała konwojujących milicjantów o powody tak wolnej jazdy. W odpowiedzi mieli usłyszeć, że takie mają rozkazy. Jeszcze przed Smoleńskiem pojazd z prezesem PiS został wyprzedzony przez kolumnę z premierem Tuskiem, który na Białorusi wylądował kilkadziesiąt minut po Kaczyńskim. Potem autokar z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze krążył po mieście. W tym czasie premierzy Polski i Rosji odbyli spotkanie. Informacje te miał zweryfikować Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Co się dzieje

Stało się
i dzieje w dalszym ciągu
i będzie dziać nadal
jeśli nic się nie stanie co to wstrzyma.Niewinni nie wiedzą o niczym
bo są zbyt niewinni
Winni nie wiedzą o niczym
Bo są zbyt winniBiedni nie pojmują tego
bo są zbyt biedni
Bogaci tego nie pojmują
bo są zbyt bogaciGłupcy wzruszają ramionami
bo są zbyt głupi
Mądrzy wzruszają ramionami
bo są zbyt mądrzyMłodych to nie obchodzi
bo są za młodzi
Starych to teź nie obchodzi
bo są zbyt starzyDlatego nic się przeciw temu nie dzieje
i dlatego to się stało
i dlatego to się dzieje
i dziać będzie nadal- Erich Fried -
free counters