W MON złamano prawo

Publikacja w serwisie: 01 July 2010
Klikaj przycisk +1, aby osoby z listy kontaktów widzieli Twoje rekomendacje w wyszukiwarce
tagi: , , , , , ,

Mamy kampanię wyborczą. W okresie tym często zdarza się, że prawdziwie istotne sprawy giną w gąszczu rozmaitych nieistotnych informacji. Większość mediów emocjonuje się sprawą pseudodebaty, która raczej przypominała odpytki poszczególnych kandydatów, nie zaś prawdziwą dyskusję polityczną pomiędzy kandydatami do urzędu prezydenta niemal czterdziesto milionowego kraju. W tym szumie informacyjnym Rzeczpospolita podjęła bardzo ważną kwestię. Dziennikarze tej gazety dotarli do zatrważającego raportu Najwyższej Izby Kontroli (link).

Prawda o polskim wojsku jest powszechnie znana. Mówi się o ciągłym niedofinansowaniu, niedostatkach w sprzęcie, wreszcie o złym systemie szkolenia i marnotrawstwie pokaźnych środków budżetowych. Raport NIK obnaża jednak prawdę, która dotyczy nie tyle samych żółnierzy, ale także urzędników na czele z ministrem Bogdanem Klichem. W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570) odnaleźć można precyzyjne informacje odnośnie wysokości nakładów na polską armię: “Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 1,95% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego”. Jak można wyczytać w artykule Rzeczpospolitej, opartym na raporcie NIK, zeszłoroczny budżet MON nie spełnił tego wymogu. Był mniejszy o 2 mld od wysokości wymaganej przez ustawę. Cięcia budżetowy dotyczyły niemalże wszystkich aspektów funkcjonowania polskiej armii. Odnoszą się zarówno do i tak mocno niedofinansowanego systemu szkolenia, modernizacji sprzętu, a także niemal całkowitego zaprzestania ćwiczeń poligonowych. Co ciekawe okazuje się także, że również w 2008 roku nie wypełniono ustawy w zakresie finansowania tej sfery państwa.

W tym kontekście należy spojrzeć na naszą misję afgańską z zupełnie innej perspektywy. Otóż okazuje się, że modernizacja polskiego wojska przebiega w zasadzie jedynie dzięki misjom zagranicznym. Na terenie naszego kraju państwo nie jest w stanie zapewnić środków, które pozwolą dobrze wyszkolić żołnierzy. Podobnie jest w przypadku sprzętu. Gdyby nie udział w misjach zagranicznych, polskie wojsko mogłoby zapomnieć o nowym sprzęcie (np. samolotach bezzałogowych). To właśnie głównie misja afgańska wymusza na polskich władzach jakąkolwiek modernizację armii. Jeśli zostanie ona zakończona, kryzys wojska będzie się pogłębiał, aż do momentu, w którym z uśmiechem na ustach nasze władze powiedzą, że zlikwidowały polską armię, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO, więc nie ma sensu trwonić środków budżetowych.

Faza stopniowej likwidacji jest w zasadzie już realizowana w odniesieniu do Marynarki Wojennej. Rok temu napisałem tekst poruszający tę kwestię (link). Od tamtej pory do dnia dzisiejszego zmieniło się tylko jedno. Mianowicie Marynarka Wojenna jest o rok bardziej zardzewiała niż wtedy, a w jednym kawałku trzyma się jedynie dzięki prezentowi od USA w postaci dwóch, starych fregat. Czas jednak upływa i dzień jej likwidacji jest coraz bliższy.

Wracając do kwestii złamania prawa w MON, w telewizji poruszyła ją prawdopodobnie tylko TVP. Pozostałe media milczą. Jest to tym bardziej zaskakujące, że sprawa wojska jest jedną z fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa kraju wielkości Polski. Nieprzestrzeganie ustawy nie jest jedynym przykładem niekompetencji ludzi pracujących w MON. Kilka dni temu Dziennik Gazeta Prawna podał informację o ujawnieniu przez Ministerstwo ważnych danych dotyczących jednostki specjalnej GROM (link). Dzięki uprzejmości urzędników wszystkie służby wywiadowcze świata, bez żadnego wysiłku, mogą zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi uzbrojenia żołnierzy jednoski, miejsc szkoleniowych, środkach łączności, czy nawet siedzibach. Sami komandosi byli oburzeni tymi informacjami. Trudno się temu dziwić. Dowództwo Wojsk Specjalnych broni swoich cywilnych przełożonych, że prawa nie złamano (link). Nic dziwnego, wszak wojsko ma obowiązek podporządkować się cywilnej władzy. Prawa może faktycznie w tym wypadku nie złamano, tylko co z tego skoro zrobiono prezent wszystkim służbom wywiadowczym innych krajów.

Do powyższych kwestii należy dodać zamieszanie w sprawie głośnych katastrof lotniczych. W wypadku samolotu CASA 27 stycznia 2008 roku zginęło całe dowództwo Sił Powietrznych. Nie wyciągnięto praktycznie żadnych wniosków. W państwie nie będącym krajem trzeciego świata, po takim wypadku minister obrony narodowej, świadomy, że ponosi za to odpowiedzialność polityczną, podałby się sam do dymisji. Tymczasem u nas nie tylko nie podał się do dymisji, ale także nie został usunięty ze stanowiska przez swojego przełożonego. 10 kwietnia bieżącego roku doszło do jeszcze większej katastrofy lotniczej. Tym razem zginął Prezydent RP (czyli zwierzchnik sił zbrojnych), a także całe dowództwo polskiej armii. Po takiej katastrofie lotniczej w USA, sekretarz obrony byłby nie tylko na zawsze skończony pod względem pełnionej aktualnie funkcji, ale w ogóle pod względem politycznym, a także na wiele lat osobistym. U nas niestety konsekwencje jak na razie nie zostały wyciągnięte, a cała sprawa rozmywa się coraz bardziej wraz z upływem czasu.

Warto postawić w tym momencie konkretne pytanie. Kiedy osoby odpowiedzialne za świadome i celowe złamanie ustawy zostaną postawione przed Trybunałem Stanu? Nieustannie jesteśmy raczeni frazesami o przestrzeganiu ładu demokratycznego. Do ładu demokratycznego należy także trzymanie się prawa. W MON najwyraźniej brakuje tego ładu, bo prawo jest przestrzegane tam, gdzie jest to wygodne.”

http://lukaszstefaniak.salon24.pl/201028,w-mon-zlamano-prawo

Mik: Od siebie dodam: jesli mamy do czynienia z konsekwentnym (czy aby nie-celowym???) niszczeniem polskiej armii ze strony samego ministerstwa, to co to oznacza? Czy wpakowanie wszystkich najwyższych zwierzchnikow Sil Zbrojnych do jednego samolotu i puszczenie TU-154 bez ZADNEJ OCHRONY nie jest czescia tego samego zjawiska?

Historia wczesniejszego “wypadku” CASY, gdzie zginelo 16 dowodcow polskich Sil Powietrznych jest tak samo zaklamana przez wladze/media, jak Smolensk.

Oceń artykuł:
(5.00)
głosów: 2
tagi: , , , , , ,

Komentarze: »

Jeśli uważasz że któryś komentarz nie powinien się tutaj znaleźć zgłoś to na adres:

admin@smolensk-2010.pl
 • Agnieszka :

  Embraery w prokuraturze

  Do prokuratury trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa poprzez wyczarterowanie przez MON bez przetargu 2 brazylijskich samolotów Embraer 175. Nowe samoloty zdążyły się już skompromitować w czasie wylotu do Afganistanu p.o. prezydenta Bronisława Komorowskiego.

  Zawiadomienie dotyczy ministra ON Bogdana Klicha i wiceministra Marcina Idzika. Ten pierwszy udzielił Idzikowi pełnomocnictw do podpisania umowy o wyczarterowaniu 2 brazylijskich samolotów Embraer 175. Umowę podpisano 8 czerwca (Embraery bez przetargu). W ten sposób Kich i Idzik złamali Ustawę o zamówieniach publicznych i dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego oraz narazili budżet państwa na nieuzasadnione wysokie koszty transportu lotniczego VIP.

  Marcin Idzik twierdzi, że na podpisanie umowy pozwolił art. 67 ust. 1 poz. 3 Ustawy o zamówieniach publicznych, który mówi, że: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: [...] 3. Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Oznacza to cyniczne wykorzystanie katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem (Rejestrator wskazuje na błąd pilotów), a przecież sytuacja sprzętowa 36. splt jest znana od wielu lat. W komentarzu do cytowanego przepisu, były prezes UZP Tomasz Czajkowski stwierdza: Wyjątkowość sytuacji, zawiniona przez zamawiającego, pozbawia go możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

  To że Klich i Idzik złamali przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych potwierdzają też wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 11.09.2000 mówi on, że przekonanie wnioskującego o zatwierdzeniu trybu zamówienia z wolnej ręki co do tego, że proponowany przez niego wykonawca jest jedynym nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, iż jest to jedyny wykonawca w rozumieniu art. 67 Ustawy. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji muszą mieć charakter obiektywny.

  W końcu lutego 2008 pozostający ministrem ON Bogdan Klich otrzymał kompletną dokumentacje przetargową na samolot do przewozu VIP (nr ref. postępowania 195/L/MON/ZIT/ZPU/ZO/2007). Od grudnia 2008 MON dysponowało ofertami dostaw na dogodnych warunkach terminowych i finansowych samolotów dla VIP, nadesłanych przez światowej klasy producentów (Rozgrywki wokół samolotów dla VIP). Przetargu nie ogłoszono, bo stawianych w wymaganiach warunków (szczególnie wymaganego zasięgu) nie spełniał faworyzowany przez Klicha i Idzika Embraer 175.

  Klich nie skorzystał z żadnej z możliwości przeprowadzenia uczciwego przetargu, a decyzją nr 220/MON z 2 lipca 2009 powołał zespół do przygotowania umowy na długotrwałe przejęcie bez przetargu dwóch samolotów Embraer 175 użytkowanych przez PLL LOT. W tym samym czasie w Polsce i Szwajcarii przeszkalano 12 pilotów z 36. splt na te samoloty, w Polsce przeszkolono 30 członków personelu technicznego. Działania te były realizowane bez podstawy prawnej i na długo wyprzedzały katastrofę pod Smoleńskiem. Uzasadnienie towarzyszące umowie o czarterze Embraerów oznacza, że Klich i Idzik musieli przewidzieć tę katastrofę już rok wcześniej… W przypadku Klicha uzasadnione jest twierdzenie, że to on się do niej przyczynił (121 ofiar MON Bogdana Klicha).

  Klich i Idzik narazili budżet państwa na poważne straty. MON twierdzi, że umowa będzie kosztować MON ok. 25 mln zł rocznie. Według nieoficjalnych informacji, ta kwota jest znacznie wyższa i wynosi aż 152,6 mln zł za cały okres umowy (do 2013), nie obejmując wszystkich kosztów, w tym doposażenia i przebudowy wnętrz samolotów, by dostosować je do sensownego standardu wymaganego do przewozu VIP. Trzeba dodać, że w grudniu 2009 minister Skarbu Państwa dokapitalizował EuroLOT (spółka-córka PLL LOT) kwotą ponad 200 mln zł na zakup 2 Embraerów 175. Decyzja Klicha i Idzika oznacza, że podatnicy płacą za te samoloty po raz kolejny. Za te pieniądze i inne marnowane przez MON (Karmienie nowotworu, Polski C-130E na złom?) można by kupić samoloty spełniające wymagania przewozu VIP.

  Tzw. rządowy Embraer skompromitował się już w pierwszym poważniejszym locie, 20 czerwca do Afganistanu, pokazując swe najgorsze cechy. Planowany oblot samolotu trwał nie godzinę, a półtorej. Z kolei rutynowy przegląd po oblocie zamiast godziny potrwał… aż 5 godzin. Problemy techniczne spowodowały, że planowany rejs z p.o. prezydenta RP Bronisławem Komorowskim został opóźniony o 2 godziny 18 minut (według umowy, samolot powinien być gotowy do lotu w ciągu 2 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, to miała być – zdaniem Idzika – jedna z zalet skorzystania z floty PLL LOT…). Zamiast o 20:00 Embraer 175 SP-LIG wystartował z Warszawy dopiero o 22:18. Po 3 h 20 min. samolot wylądował w Erewaniu w Armenii, skąd po zatankowaniu paliwa, o 2:20 odleciał do Termezu w Uzbekistanie, gdzie wylądował o 5:07. Odległość z Warszawy do Erewania wynosi 2233 km, a z Erewania do Termezu 2012 km. Tylko takie odległości Embraer 175 zdołał pokonać z zaledwie 25 osobami na pokładzie… B. Komorowskiemu towarzyszyli ministrowie Radosław Sikorski i Bogdan Klich, oraz szef BBN Stanisław Koziej, ochrona i dziennikarze.

  Dalej, w rejon działań wojennych cywilny, LOT-owski Embraer 175 nie mógł już w ogóle lecieć. Z Termezu do Kabulu delegacja miała dotrzeć niemieckim Transallem, jednak ostatecznie kontynuowała podróż polskim C295M. Do tego samolotu nie zmieścili się wszyscy. Dziennikarze musieli przeprowadzić losowanie. Dwóch pechowców zostało w Termezie… C295M zawiózł wybrańców do Kabulu, skąd do bazy Ghazni członkowie delegacji dotarli amerykańskimi śmigłowcami.

  Powrót był jeszcze ciekawszy. Z Ghazni do Kabulu znowu delegacja poleciała amerykańskimi śmigłowcami, stamtąd zaś udostępnionym przez Szwedów Herculesem. Ale tylko do Mazer-e-Shariff, skąd Polaków do Termezu wiózł niemiecki Transall. Dopiero tam delegacja przesiadła się do Embraera 175. Samolot miał wystartować o 16:20, ale z powodu opóźnienia przylotu z Warszawy, dokąd w międzyczasie pusty poleciał, udało się odlecieć do Erewania o 19:30. W stolicy Armenii wylądował dopiero o 22:41. Postój na uzupełnienie paliwa potrwał 42 minuty. Do Warszawy delegacja wróciła późną nocą, o 2:25, po trwającym 3 godziny i 2 min. ostatnim przelocie.

  Embraery 175 poza daleką wyprawą, do której zupełnie się nie nadają, latają też na krótszych trasach. W tych lotach zazwyczaj są prawie puste. 18 czerwca ponad 70-miejscowy samolot przewiózł z Warszawy do Krakowa 5 osób, stamtąd do Gdańska 4, a do Warszawy znowu 5. 23 czerwca poleciał z Warszawy do Paryża z 11 pasażerami, a wrócił z 13. Średni stopień zapełnienia w tych lotach – uwzględniając puste przeloty – to kilka procent. Za wożenie powietrza płacą oczywiście podatnicy.

  Według Idzika, umowa z LOT została zrealizowana zgodnie z zasadami transparentności. Komisja ds. czarteru składała się z osób wydelegowanych przez DZSZ, Dep. Budżetowy, była nadzorowana przez Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych, nadzorowały ją Żandarmeria Wojskowa oraz SKW. Problem w tym, że Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych od początku istnienia zajmuje się głównie osłanianiem bezprawnych działań w MON (jego pierwszym szefem był Maciej Wnuk, Rozstrzeliwanie Rosomaka, Odpowiedź na reakcję, Urzędnik MON lobuje za przemysłem USA), a po przejęciu kontroli nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, rządząca koalicja kontroluje wszelkie działania służb specjalnych (Śledztwa SKW). Obecnie tylko prokuratura dysponuje pewną niezależnością, i to ona może podjąć kroki zmierzające do likwidacji patologii w MON.

  z http://www.altair.com.pl/start-2374

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mik :

  Glowa peka od ilosci tych przekretow – “rzad” Tuska bije rekordy Guinness’a.

  Thumb up 0 Thumb down 0

Po przekroczeniu granicy rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim zmierzającym 10 kwietnia do Smoleńska na miejsce katastrofy miał zwolnić, a następnie krążyć po mieście. W tym czasie premier Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem. Według ustaleń Polskiego Radia, trasę z Witebska do granicy białorusko-rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim, który zmierzał do Smoleńska, by zidentyfikować ciało prezydenta RP, pokonał bardzo szybko. Tuż po przekroczeniu granicy rosyjskiej zwolnił. Pokonanie około stu kilometrów z Witebska na miejsce tragedii zajęło blisko trzy godziny. – Bardzo sprawnie dojechaliśmy do białorusko-rosyjskiej granicy. Tam 40 minut sprawdzano nam dokumenty, mimo że mieliśmy paszporty dyplomatyczne. W drodze do Smoleńska eskortowała nas już rosyjska milicja. Jechaliśmy bardzo wolno, około 25-30 km/h - relacjonował jeden z członków delegacji Adam Bielan. Delegacja pytała konwojujących milicjantów o powody tak wolnej jazdy. W odpowiedzi mieli usłyszeć, że takie mają rozkazy. Jeszcze przed Smoleńskiem pojazd z prezesem PiS został wyprzedzony przez kolumnę z premierem Tuskiem, który na Białorusi wylądował kilkadziesiąt minut po Kaczyńskim. Potem autokar z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze krążył po mieście. W tym czasie premierzy Polski i Rosji odbyli spotkanie. Informacje te miał zweryfikować Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Co się dzieje

Stało się
i dzieje w dalszym ciągu
i będzie dziać nadal
jeśli nic się nie stanie co to wstrzyma.Niewinni nie wiedzą o niczym
bo są zbyt niewinni
Winni nie wiedzą o niczym
Bo są zbyt winniBiedni nie pojmują tego
bo są zbyt biedni
Bogaci tego nie pojmują
bo są zbyt bogaciGłupcy wzruszają ramionami
bo są zbyt głupi
Mądrzy wzruszają ramionami
bo są zbyt mądrzyMłodych to nie obchodzi
bo są za młodzi
Starych to teź nie obchodzi
bo są zbyt starzyDlatego nic się przeciw temu nie dzieje
i dlatego to się stało
i dlatego to się dzieje
i dziać będzie nadal- Erich Fried -
free counters