Czy Premier Tusk boi się odpowiedzieć?

Publikacja w serwisie: 21 October 2010
Klikaj przycisk +1, aby osoby z listy kontaktów widzieli Twoje rekomendacje w wyszukiwarce
tagi: , , , , , , , , , , , ,

Zobacz także:

» "List z Polski" » MAK nie daje dokumentów – Premier Donald Tusk nie widzi powodów do podejmowania interwencji u premiera Władimira Putina w sprawie śledztwa smoleńskiego » Co ukrywa premier Tusk? » Premier Tusk oszukuje Polaków » Premier Donald Tusk marszczy brew » Premier Tusk w Sandomierzu – jak kłamią media, jak kłamie władza » PREMIER DONALD TUSK LECI DO SMOLEŃSKA » Premier: czekamy na wyjaśnienia Rosji » Tusk z Komorowskim będą się tłumaczyć » Czy Tusk poniesienie odpowiedzialność?! » Co Tusk zezna w prokuraturze? » Tusk pozorował działanie w sprawie Smoleńska » Tusk po rozmowie z Putinem: Drobny kryzys » Premier pod specjalnym nadzorem » Premier zapędzony w kozi róg » TUSK MOŻE TRAFIĆ PRZED TRYBUNAŁ STANU » Premier współwinny katastrofy smoleńskiej » Graś: Premier nigdy nie kłamie » Premier: Graś jest delikatny ws. Smoleńska » Premier: Loty VIP-ów wyłącznie w formule cywilnej » Brudziński: Donald Tusk zostawił ciało prezydenta w ruskiej trumnie na deszczu » Miller: Raport ws. katastrofy smoleńskiej pierwszy otrzyma premier » Premier przyznał, że rząd nie opracował agendy działań po katastrofie smoleńskiej, bo był weekend » KRÓTKI TEKST O zabijaniu. (częśc 2) » KRÓTKI TEKST O zabijaniu. (częśc 1) » TUSK POD SĄD » Tusk zaorał specpułk » Tusk straszy wojną » Tusk kłamał w prokuraturze » 1/3 POLAKÓW – TUSK JEST ZDRAJCĄ! » Macierewicz: Tusk wie więcej, niż mówi » Tusk drwi z rodzin smoleńskich » Komorowski, Sikorski, Tusk – nie kwestionują ustaleń MAK » Lipiński: Tusk chciał być przed Kaczyńskim » Tusk – NIE JESTEM ZDRAJCĄ – Nie negocjowałem z Miedwiediewem » Gene Poteat, CIA: Tusk to rosyjska marionetka » “TUSK ODPOWIADA ZA RAPORT MAK” – pikieta pod Kancelarią Premiera » Premier blokuje publikację stenogramów? » Tusk: Jeżeli raport będzie gotowy, zostanie opublikowany » Czy Donald Tusk przeprosi rodziny ofiar Tragedii Smoleńskiej? » Tusk powinien odejść z polskiej sceny politycznej – uważa lider PiS » Smoleńsk – Antoni Macierewicz kontra Donald Tusk i Grzegorz Schetyna » Premier Korei Płd. odwołał przylot do Krakowa » Czy to Donald Tusk uzgodnił z Władimirem Putinem procedurę, która spowolniła śledztwo? » Tusk po dopalaczach: Polska buduje status państwa, z którym Rosja się liczy » Premier i ministrowie pełnili wartę przy trumnie prezydenta » Tusk “nie powinien brać własnej propagandy za rzeczywistość. Po raporcie MAK w głębi duszy i tak jest pewnie rusofobem” » Wyszły od Tuska, nie były u prezydenta – premier obrażał część osób » Tusk ocenił, że śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej jest “najbardziej otwartym i z największym dostępem opinii publicznej do informacji” » W Smoleńsku Tusk z Putinem nawet nie podeszli do ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez 5 godzin zwłoki leżały w błocie » Ewidentne zacieranie śladów » emerytowany oficer CIA: TO NIE BYŁ WYPADEK

Warszawa, 20 października 2010 r.

Poseł na Sejm RP

Jerzy Polaczek

Klub Parlamentarny PiS

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

INTERPELACJA

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem – interpelacja ponowna (nr 16510)

Szanowny Panie Premierze,

Po upływie 4 miesięcy otrzymałem odpowiedź na niniejszą interpelację, która w jakimkolwiek miejscu nie odnosi się do pytań przekazanych Panu Premierowi już w połowie czerwca 2010 roku. Odpowiedź jaka wpłynęła, która składa się z dwóch zdań, traktuję jako rażące naruszenie przez przedstawiciela Rządu uprawnień jakie Posłom na Sejm RP nadaje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także Regulaminu Sejmu RP w zakresie prawnego obowiązku udzielania odpowiedzi na kierowane do nich wystąpienia poselskie.

W związku z powyższym uznaję udzieloną odpowiedź za niezadowalającą i ponownie zwracam się w sposób stanowczy do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi w najbardziej elementarnych kwestiach dotyczących działań organów państwowych po 10 kwietnia br. w zakresie wyboru pozycji prawnej naszego kraju w badaniu przyczyn tej katastrofy.

Ponawiam wszystkie zawarte w interpelacji z dnia 14 czerwca br. (nr 16510) pytania:

1. W jaki sposób otrzymał Pan Premier informację o zaistniałej w dniu 10 kwietnia br. katastrofie, w której śmierć poniósł prezydent RP wraz z pozostałą delegacją?

2. Czy zlecił Pan Premier w dniu 10 kwietnia br. ministrom obrony narodowej, spraw zagranicznych i infrastruktury oraz szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trybie pilnym analizy uwarunkowań faktycznych i prawnych dotyczących tego wypadku lotniczego wraz z rekomendacjami tych ministrów odnoszących się do wyboru przez Polskę pozycji prawnej naszego kraju w badaniu przyczyn tej katastrofy?

3. Czy minister obrony narodowej poinformował Pana Premiera w dniu 10 kwietnia bądź też w następnych dniach o porozumieniu ministrów obrony Polski i Rosji z 1993 r. i zastosowaniu art. 11 tegoż porozumienia przewidującego wspólne badanie przez właściwe organy polskie i rosyjskie?

4. Czy ewentualne rekomendacje dla Pana Premiera dotyczące wyboru formy prawnej udziału naszego państwa zostały przygotowane dla Pana Premiera przez ww. ministrów w dniu 10 kwietnia na spotkanie z premierem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem wieczorem 10 kwietnia w Smoleńsku? Jakie Pan Premier złożył premierowi Putinowi propozycje ustalenia formy prawnej działań w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy w dniu 10 kwietnia w Smoleńsku?

5. Czy propozycja formy prawnej oraz trybu uzgodnień międzynarodowych i udziału naszego państwa w badaniu przyczyn katastrofy była przedmiotem porządku posiedzenia Rady Ministrów w dniach bezpośrednio po katastrofie?

6. Dlaczego z uwagi na bezprecedensowy rozmiar tej tragedii i wprost zapisy art. 11 porozumienia ministrów obrony narodowej z 1993 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie doprowadził do powołania wspólnej komisji polsko-rosyjskiej kierowanej przez współprzewodniczących obu stron i zastosowania do trybu takiej komisji przepisów ICAO?

7. Którego dokładnie dnia, w jakim trybie i czy zostały dokonane przez Pana Premiera uzgodnienia z władzami Federacji Rosyjskiej o zastosowaniu formuły akredytacji – obserwatora strony polskiej przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym badającym przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem?

Z poważaniem

HISTORIA:

Interpelacja nr 16510: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/f4ed43f42b453cafc12577460048859a?OpenDocument

Interpelacja nr 16510
w sprawie
wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem
ZgłaszającyJerzy Polaczek
Adresat
Data wpływu15-06-2010
Data ogłoszenia24-06-2010 – posiedzenie nr 69
Odpowiedź
Odpowiadający
Jerzy Miller – minister spraw wewnętrznych i administracji
Data wpływu08-10-2010
Data ogłoszenia21-10-2010 – posiedzenie nr 76

Interpelacja nr 16510 – Warszawa, dnia 14 czerwca 2010 r.: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2F4127FB

Interpelacja nr 16510

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem

Szanowny Panie Premierze! Zarówno Polska, jak i Rosja są stronami konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Chicago 1944 r., oraz państwami członkowskimi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W odniesieniu do katastrofy państwowego statku powietrznego TU-154M nr 101, który uległ katastrofie pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br., istotne jest udzielenie przez Pana Premiera odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące szeregu aspektów i uwarunkowań związanych z tym tragicznym wydarzeniem.

Załącznik 13 ICAO ˝Badanie wypadków i incydentów lotniczych statków powietrznych˝ nie dotyczy bezpośrednio wypadków państwowych statków powietrznych, co nie oznacza, że w przypadku braku stosownych regulacji prawnych lub umów strony mogą się umówić, że będą odpowiednio stosowały te przepisy i przepis konwencji chicagowskiej (art. 26) do badania wypadków w lotnictwie państwowych.

Rzeczpospolitą Polską oraz Federację Rosyjską wiąże porozumienie ministrów obrony z 1993 r., które w art. 11 stanowi, że w razie incydentów lotniczych, awarii, katastrof w przestrzeni powietrznej obu państw, ich wyjaśnianie ˝prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie˝. Z uwagi na fakt, iż strona polska i rosyjska uzgodniły zastosowanie do badania przedmiotowego wypadku postanowień załącznika 13 ICAO poprzez wyznaczenie przez władze polskie tylko obserwatora obecnego przy tym dochodzeniu, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. W jaki sposób otrzymał Pan Premier informację o zaistniałej w dniu 10 kwietnia br. katastrofie, w której śmierć poniósł prezydent RP wraz z pozostałą delegacją?

2. Czy zlecił Pan Premier w dniu 10 kwietnia br. ministrom obrony narodowej, spraw zagranicznych i infrastruktury oraz szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trybie pilnym analizy uwarunkowań faktycznych i prawnych dotyczących tego wypadku lotniczego wraz z rekomendacjami tych ministrów odnoszących się do wyboru przez Polskę pozycji prawnej naszego kraju w badaniu przyczyn tej katastrofy?

3. Czy minister obrony narodowej poinformował Pana Premiera w dniu 10 kwietnia bądź też w następnych dniach o porozumieniu ministrów obrony Polski i Rosji z 1993 r. i zastosowaniu art. 11 tegoż porozumienia przewidującego wspólne badanie przez właściwe organy polskie i rosyjskie?

4. Czy ewentualne rekomendacje dla Pana Premiera dotyczące wyboru formy prawnej udziału naszego państwa zostały przygotowane dla Pana Premiera przez ww. ministrów w dniu 10 kwietnia na spotkanie z premierem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem wieczorem 10 kwietnia w Smoleńsku? Jakie Pan Premier złożył premierowi Putinowi propozycje ustalenia formy prawnej działań w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy w dniu 10 kwietnia w Smoleńsku?

5. Czy propozycja formy prawnej oraz trybu uzgodnień międzynarodowych i udziału naszego państwa w badaniu przyczyn katastrofy była przedmiotem porządku posiedzenia Rady Ministrów w dniach bezpośrednio po katastrofie?

6. Dlaczego z uwagi na bezprecedensowy rozmiar tej tragedii i wprost zapisy art. 11 porozumienia ministrów obrony narodowej z 1993 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie doprowadził do powołania wspólnej komisji polsko-rosyjskiej kierowanej przez współprzewodniczących obu stron i zastosowania do trybu takiej komisji przepisów ICAO?

7. Którego dokładnie dnia, w jakim trybie i czy zostały dokonane przez Pana Premiera uzgodnienia z władzami Federacji Rosyjskiej o zastosowaniu formuły akredytacji – obserwatora strony polskiej przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym badającym przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem?

Z poważaniem

Poseł Jerzy Polaczek

Warszawa, dnia 14 czerwca 2010 r.

odpowiedź: http://orka.sejm.gov.pl/izo6.nsf/www1/i16510o0/$File/i16510o0.pdf

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 23 czerwca 2010 r.
(sygn. SPS-023-16510/10) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Jerzego
Polaczka z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i
uwarunkowań związanych z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia
2010 r., z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, pragnę zapewnić, iż rząd polski
podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu doprowadzenie do wyjaśnienia
przyczyn i okoliczności katastrofy.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wszystkie istotne kwestie mające związek z
okolicznościami katastrofy samolotu TU-154M o nr. 101 w dniu 10 kwietnia 2010 r.
niedaleko wojskowego lotniska w Smoleńsku zostaną umieszczone w raporcie
końcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, który
będzie zawierał również analizy i wypracowane w toku prac badawczych zalecenia
profilaktyczne. Niezwłocznie po zakończeniu i przyjęciu raportu końcowego zostanie
on upubliczniony zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w tym względzie.
Z wyrazami szacunku

Oceń artykuł:
(5.00)
głosów: 4
tagi: , , , , , , , , , , , ,

Jeden Komentarz: »

Jeśli uważasz że któryś komentarz nie powinien się tutaj znaleźć zgłoś to na adres:

admin@smolensk-2010.pl
  • Lora :

    odpowiedź w stylu rosyjskim. Widze, ze Tusk zapatrzył się na Putina.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Po przekroczeniu granicy rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim zmierzającym 10 kwietnia do Smoleńska na miejsce katastrofy miał zwolnić, a następnie krążyć po mieście. W tym czasie premier Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem. Według ustaleń Polskiego Radia, trasę z Witebska do granicy białorusko-rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim, który zmierzał do Smoleńska, by zidentyfikować ciało prezydenta RP, pokonał bardzo szybko. Tuż po przekroczeniu granicy rosyjskiej zwolnił. Pokonanie około stu kilometrów z Witebska na miejsce tragedii zajęło blisko trzy godziny. – Bardzo sprawnie dojechaliśmy do białorusko-rosyjskiej granicy. Tam 40 minut sprawdzano nam dokumenty, mimo że mieliśmy paszporty dyplomatyczne. W drodze do Smoleńska eskortowała nas już rosyjska milicja. Jechaliśmy bardzo wolno, około 25-30 km/h - relacjonował jeden z członków delegacji Adam Bielan. Delegacja pytała konwojujących milicjantów o powody tak wolnej jazdy. W odpowiedzi mieli usłyszeć, że takie mają rozkazy. Jeszcze przed Smoleńskiem pojazd z prezesem PiS został wyprzedzony przez kolumnę z premierem Tuskiem, który na Białorusi wylądował kilkadziesiąt minut po Kaczyńskim. Potem autokar z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze krążył po mieście. W tym czasie premierzy Polski i Rosji odbyli spotkanie. Informacje te miał zweryfikować Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Co się dzieje

Stało się
i dzieje w dalszym ciągu
i będzie dziać nadal
jeśli nic się nie stanie co to wstrzyma.Niewinni nie wiedzą o niczym
bo są zbyt niewinni
Winni nie wiedzą o niczym
Bo są zbyt winniBiedni nie pojmują tego
bo są zbyt biedni
Bogaci tego nie pojmują
bo są zbyt bogaciGłupcy wzruszają ramionami
bo są zbyt głupi
Mądrzy wzruszają ramionami
bo są zbyt mądrzyMłodych to nie obchodzi
bo są za młodzi
Starych to teź nie obchodzi
bo są zbyt starzyDlatego nic się przeciw temu nie dzieje
i dlatego to się stało
i dlatego to się dzieje
i dziać będzie nadal- Erich Fried -
free counters