Nie możemy pozwolić, aby oceny dotyczące historii, polityki i kultury narzucali nam spadkobiercy komunizmu

Publikacja w serwisie: 07 January 2011
Klikaj przycisk +1, aby osoby z listy kontaktów widzieli Twoje rekomendacje w wyszukiwarce
tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Dwie Polski

Generał Leopold Okulicki w 1995 r. otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego. Niedawno otrzymał go także Adam Michnik, obrońca “honoru” gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który dokonywał terrorystycznych aktów “ustanawiania i utrwalania władzy ludowej”, podczas gdy gen. Okulicki konał na Łubiance. To przez brak dekomunizacji tak łatwo jest obecnie mieszać bohaterstwo z zaprzaństwem, czyny heroiczne ze zdradą, bohaterów z kanaliami.

Smoleńska katastrofa wydobyła z Polaków dawno nieukazywane tak silnie emocje. Poza naturalnym wobec takiego wydarzenia bólem i złączeniem w żałobie pojawiło się coś jeszcze. Niezwykle mocno wyraził to podczas pogrzebowej Mszy św. za parę prezydencką w bazylice Mariackiej Janusz Śniadek, wówczas przewodniczący NSZZ “Solidarność”. Wspominając śp. Lecha Kaczyńskiego, powiedział m.in.

“Przypomniałeś nam, co to znaczy być Polakiem. (…) Nie ma dzisiaj Warszawy ani Krakowa, ani Gdańska. Jest jedna Polska zadumana w żałobie. (…) W czasie tych swoistych rekolekcji uświadamiamy sobie, że rezygnując z wartości, tracimy poczucie wspólnoty, tracimy Polskę. Nie ma wolności bez wartości. Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy. Zróbmy wszystko, aby rozpalony w sercach i umysłach płomień nie wygasł”.

Okres żałoby zakłócany był przez szydzących z tych wartości w niewielkim stopniu. Ale po pogrzebie znów podnieśli głowy i przystąpili do ataków ze zdwojoną siłą. Sprzyjał temu okres prezydenckiej kampanii wyborczej. Mogliśmy przekonać się, że zamiast jednej Polski mamy dwie, i są one bardzo różne. Wyrastają z dwóch różnych tradycji, mają całkiem odmienne cele i sprzeczne systemy wartości.

Sowiecka piąta kolumna
Aby lepiej zrozumieć te procesy, musimy sięgnąć do historii. Nie jest prawdą, że po 123 latach niewoli wszyscy mieszkańcy tworzącej się w końcu 1918 r. II Rzeczypospolitej byli zgodni w swych wizjach Ojczyzny. Były już wówczas siły, którym ością w gardle stała odzyskiwana z takim trudem niepodległość i ciężkie walki o kształt granic. Byli ludzie i całe środowiska, dla których godło państwa, czyli Orzeł Biały, było tylko “białą gęsią”, a Polska stała się tym, co dosadnie wyraził dwie dekady później sowiecki komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow, nazywając naszą Ojczyznę “pokracznym bękartem traktatu wersalskiego”. Warto tu przypomnieć, że podobnego określenia użył wówczas także Adolf Hitler…
Sowiecka orientacja polityczna, która wykształciła się w postaci Komunistycznej Partii Polski (KPP), od początku była przeciwna niepodległości Polski. Podczas wojny polsko-sowieckiej komuniści byli jawną agenturą sowieckiego agresora, który “po trupie Polski” zamierzał podbić całą Europę. W II RP siły te działały w konspiracji, głosiły bowiem konieczność zniszczenia “pańskiej Polski” i powołanie sowieckiej republiki, a na terenach dawnego zaboru pruskiego – przyłączenie ich do Niemiec.
Tuż po sowieckiej agresji 17 września 1939 r. komuniści, działający w przedwojennej Polsce, tworzyli zbrojne bojówki do udzielania pomocy wkraczającej Armii Czerwonej.
W latach 1939-1941 aż do 22 czerwca trwał ścisły sojusz obu totalitaryzmów. Zwolennicy Związku Sowieckiego, byli kapepowcy i wszyscy “postępowcy” nie widzieli jakoś zła w nazizmie, w jego odmianie ludobójstwa, w antysemickiej czystce. Sojusznik to sojusznik i z jego wolą zgadzano się bez zastrzeżeń. Już tylko to powinno wystarczyć do zastosowania po wojnie bezwzględnego ostracyzmu wobec środowisk komunistycznych, ich prawnego i moralnego rozliczenia. Stało się jednak inaczej. Związek Sowiecki jako ofiara swego niedawnego brunatnego pobratymcy stał się nagle “sojusznikiem naszych sojuszników”, a wielka polityka uwolniła się z krepujących ją więzów moralnych.

Eksterminacja elit
Od lat 1944/1945 rządzili nami z sowieckiego nadania przedwojenni i wojenni komuniści, czyli ci, którzy prowadzili zbrodniczą działalność przeciwko II PR, a następnie w podziemiu zwalczali organizacje niepodległościowe, przy zastosowaniu najbardziej niegodziwych metod (na przykład we współpracy z Niemcami!). O własne zbrodnie oskarżali zaś bezwstydnie największych polskich bohaterów, ludzi o nieposzlakowanej przeszłości, skazując ich (lub mordując w śledztwach) pod zarzutem szpiegostwa, zdrady, antysemityzmu. Tak zginęli m.in. gen. August Emil Fieldorf, rtm. Witold Pilecki, por. Jan Rodowicz “Anoda” i tysiące innych. Wymordowano tych, którzy stanowili resztki elity Narodu – straciliśmy ją bezpowrotnie w wyniku represji i ludobójczej polityki niemieckiej, sowieckiej, a po zakończeniu działań wojennych rodzimi (i nasłani ze Wschodu) komuniści dopełnili dzieła zniszczenia. Ile było ofiar zbrodniczej działalności komunistów w Polsce w latach 1944-1956? Kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy? Tego do dziś nie wie nikt. Badania z tego zakresu były przecież w Polsce Ludowej zakazane, fałszowano wszelkie informacje, zacierano ślady, niszczono groby, ukrywano lub preparowano dokumenty.
Ktoś jednak zajął miejsce tych ludzi. Tak zwany awans społeczny zapełnił wolne miejsca w administracji państwowej, wojsku, szkolnictwie, nauce. Tak, do dziś można prześledzić ślady niektórych niezwykłych “karier” w naukach społecznych, zresztą trudno to było nazwać nauką. I wytwarzała się zupełnie nowa “tradycja” w Polsce, polegająca na przedstawianiu tych, którym zabrano życie lub zdrowie, domy, miejsca pracy, resztki majątku, jako “faszystów”, “kułaków”, reakcjonistów”, “wrogów ludu” i “wrogów klasowych”. W ten sposób komuniści usprawiedliwiali swe straszliwe zbrodnie, legitymizowali zagarnięcie i przejęcie cudzych majątków, traktowanie znacznej części Polaków jako obywateli drugiej czy trzeciej kategorii.
Ten sposób myślenia utrzymał się także po 1989 roku. To jest zresztą paradoks – ci, którzy powinni na zmianach ustrojowych najwięcej stracić, w sumie najwięcej zyskali. Utrzymali przede wszystkim swe majątki, do których doszli w warunkach rzekomej “równości”. Dzieci kształcili (szczególnie w ostatniej dekadzie PRL) na zagranicznych uczelniach, wysyłali je na elitarne stypendia, a przede wszystkim uzyskali – nie bardzo wiadomo, dlaczego – całkowitą ochronę prawną i jakby przedawnienie za to, czego dokonali do 1989 roku. Było to zgodne z filozofią “grubej kreski”. A przecież powinna mieć zastosowanie filozofia sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Skoro tak się nie stało, to mamy powielanie elit w tych samych środowiskach, które uprzednio eliminowały (czy wręcz eksterminowały) polskie elity.

Polska nasza czy wasza?
Przegraliśmy i nadal przegrywamy walkę o naszą świadomość historyczną. Nie ma cenzury, ale też nie ma prawdziwych, pełnych badań naszej niedawnej przeszłości. “Ochrona danych osobowych” jest znakomitym narzędziem, aby de facto uniemożliwiać publikowanie prawdziwych życiorysów wielu postaci, albowiem ich dzieci (i już wnuki) nie życzą sobie tego. Państwo prawa sprowadza się często do formalistyki. Przykładem takiego podejścia może być wygrany przez Adama Michnika proces z Instytutem Pamięci Narodowej, w którego publikacji pojawiła się wzmianka (w przypisie!), że jego ojciec, Ozjasz Szechter, był przed wojną skazany przez sąd II RP za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego. A przecież był skazany “tylko” za zdradę główną…
Rzecz sprowadza się do wyjaśnienia, czy akceptujemy taki sposób argumentacji, czy dajemy sobie narzucać “jedynie słuszną” interpretację tego, co stało się w Polsce po wojnie, czy nie. Przecież komunistyczne państwo było tworem sztucznym, całkowicie zależnym od Moskwy. Rządziła partia komunistyczna przy pomocy swych instytucji siłowych, przede wszystkim Urzędów Bezpieczeństwa (następnie Służby Bezpieczeństwa) oraz Informacji Wojskowej (następnie Wojskowej Służby Wewnętrznej), a pozory praworządności zapewniały sądy i prokuratury wojskowe i powszechne, całkowicie podporządkowane władzy. Demokracja istniała tylko na papierze, realnie mieliśmy do czynienia z “demokracją socjalistyczną”. Różnica między nimi była taka, jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Kolejni dyktatorzy stojący na czele Polski Ludowej nie mogli być jednocześnie polskimi patriotami i “ludźmi honoru”, a to przecież uporczywie nam się wmawia. Jeśli Wojciech Jaruzelski leci do Moskwy 9 maja na defiladę przed Putinem z osobą wówczas wykonującą obowiązki głowy państwa, to nie jest tylko gest kurtuazji wobec jakiegoś wielce zasłużonego staruszka. Ma on bowiem zasługi bardzo specyficzne, w postaci karnych procesów za masakrę ludności cywilnej na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. oraz za zbrodnie stanu wojennego 1981 roku! Dodajmy do tego, że został też zabrany przez Bronisława Komorowskiego na cmentarz Doński w Moskwie, gdzie obaj – ramię w ramię – “składali hołd” ostatniemu dowódcy Armii Krajowej gen. Leopoldowi Okulickiemu przed jego symbolicznym grobem (bo prawdziwego przecież nie ma). Wówczas, gdy na moskiewskiej Łubiance konał gen. “Niedźwiadek”, Wojciech Jaruzelski dokonywał terrorystycznych aktów “ustanawiania i utrwalania władzy ludowej”, jak to się wówczas eufemistycznie nazywało…
Zatem pytajmy: Polska nasza czy wasza?

Order orderowi nierówny…
Generał Leopold Okulicki w 1995 r. otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego. Niedawno otrzymał go także Adam Michnik, którego wykładnia tego, co się stało w Polsce po wojnie, i próba usprawiedliwienia tych “elit”, które bezwarunkowo stanęły po stronie sowieckiego okupanta, była następująca:

“Jest to zjawisko niezwykle charakterystyczne dla intelektualistów naszej szerokości geograficznej, zjawisko uzasadniające niejednokrotnie zgodę na przemoc i totalizm, zgodę, której usankcjonowaniem miały być motywacje najszlachetniejsze”. “Istnieje pogląd, że cała polityka kulturalna, cała wizja kultury formułowana w owym czasie przez partię komunistyczną w Polsce była wielkim bluffem, wielkim oszustwem w stosunku do narodu, do społeczeństwa. Myślę, że to nieprawda”. “Ich [komunistów - przyp. L.Ż.] projekt kultury socjalistycznej był projektem autentycznym. Byli rzeczywiście przekonani, że istnieje szansa przekształcenia kultury polskiej, jej demokratyzacji i upowszechnienia, że istnieje także możliwość przeciwstawienia się klasycznemu modelowi rozumienia kultury polskiej, często zakładającemu zdecydowaną dominację jej katolickiego charakteru, jej związków z Kościołem, związków, które – dodajmy – nie zawsze wychodziły jej na zdrowie” – Adam Michnik.

Naziści też nas chcieli uczyć własnej kultury. Czyż nie byli w tym autentyczni? I mieli podobne zdanie o polskim Kościele i jego wpływie na polską kulturę…
16 listopada 1994 r. Sejm RP podjął uchwałę w sprawie zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa państwowego w latach 1944-1956:

“Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że struktury Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, prokuratury wojskowej i sądownictwa wojskowego, które w latach 1944-1956 były przeznaczone do zwalczania organizacji i osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, są odpowiedzialne za cierpienia i śmierć wielu tysięcy obywateli polskich. Sejm potępia zbrodniczą działalność tych instytucji”.

Tak naprawdę było to jednak pustosłowie, za słowami nie poszły czyny lub były na tyle nieudolne, że nie udało się rozliczyć tychże zbrodniczych instytucji i ich funkcjonariuszy. Co więcej, ich następcy wysoko podnoszą głowy i zapiekle bronią “dobrego imienia” swych przodków. Zabrakło zdecydowanej dekomunizacji i jednoznacznego potępienia okresu komunistycznego. Dlatego teraz tak łatwo jest mieszać bohaterstwo z zaprzaństwem, czyny heroiczne ze zdradą, bohaterów z kanaliami. Mamy do czynienia z powszechną ignorancją, ograniczaniem nauczania historii, relatywizacją zła i wynaturzoną “poprawnością polityczną”.
Myślę, że gen. Okulicki nie chciałby stać w jednym szeregu z wieloma nosicielami orderów i odznaczeń przyznanych po 1989 roku.
Nie możemy się potulnie zgadzać, aby standardy zachowań i oceny dotyczące życia politycznego i społecznego, ale też szeroko pojętej kultury i sztuki, narzucali nam ludzie z drugiej strony barykady. Bo to jest barykada, a oni cały czas walczą, aby stworzyć z nas “ludzi szczególnego pokroju”, jak to wyraził ich niegdysiejszy patron i przywódca Józef Stalin. Polska jest krajem o ponadtysiącletniej historii i kulturze, której nie musimy się wstydzić. Jest częścią uniwersalnej cywilizacji chrześcijańskiej. Jeśli pozwolimy zabrać sobie fundamenty naszej cywilizacji, cały gmach runie, a nasze miejsce zagarną ludzie cywilizowani inaczej, podrzuceni jak kukułcze jaja.

Leszek Żebrowski

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110107&typ=my&id=my01.txt

7 stycznia 2011

Oceń artykuł:
(5.00)
głosów: 12
tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze: »

Jeśli uważasz że któryś komentarz nie powinien się tutaj znaleźć zgłoś to na adres:

admin@smolensk-2010.pl
 • sirpablo :

  Polska niezależna przepadła 10.04.2010 i pewnie długo się to nie zmieni…..

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 12 Thumb down 2

 • Przechodzien :

  Sirpablo dostajesz minusa za defetyzm.Jeśli już to “próbowano” lecz im się nie udało.Ja osobiście rozmawiam z różnymi osobami o innym spojrzeniu i poglądach.Staram się ich przekonać w merytorycznej rozmowie aby to co się dzieje w kraju można było zmienić w sposób demokratyczny.Może się uda.W ostateczności “oni” sami się zjedzą a My im w tym pomożemy.W ostateczności pozostaje ulica.Jest Nas dużo.

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 13 Thumb down 2

 • WiT :

  Co racja to racja. Też sądzę, że jesteśmy w stadium, w którym da się to jeszcze zahamować.

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 7 Thumb down 2

 • Zegarek :

  W sercach prawdziwych polaków polska zawsze bedzie polska. Ale ilu takich sie dzisiaj zostalo to ja naprawde nie wiem, kazdy tylko ucieka za granice i mysli ze tam mu zlota manna z nieba bedzie kapac …

  Zlotej manny pada w polsce wiecej niz gdziekolwiek indziej na swiecie, niestety zlodzieje nam wszystko podbieraja.

  Brak mi slów na to co sie w polsce dzieje .. I nie tylko w polsce bo polska i smolensk to tylko koropla wody w morzu.

  skoro polska taka podzielona to ja widze tylko jedno wyjscie .. obalic caly rzad .. wszystkich .. zadnego PO-PiSu i razem zbudujemy nowy rzad który ta polske bedzie musial zjednac. Trzeba wziasc jednak pod uwage ze nie kazdy pchajacy sie do rzadu ma czyste sumienie, zyby nie wyszedl znowu cyrk ala elektryk na prezydenta.

  Zauwarzylem ze nad polska ciazy straszna dyktatura .. to nie polski prezydent rzadzi polska, tylko dlugi i banki. Stany pozwalaja sobie na budowanie u nas baz wojskowych i obozów koncentracyjnych dla muzeumanów. Polska odkryla zlorza gazu lupkowego, no ale kaczynski juz nie rzyje to moze oddamy to za darmo ruskim i amerykanom, bo przeciez po co nam gaz .. my mamy dlugi .. tylko czyje dlugi, i kto za nie placi ..

  Musle ze czas na polske sie odizolowac.. zadnej uni zadnego nato, mamy dosyc problemów w kraju a ani nato ani unia nam w niczym nie pomaga. zniszczyli w polsce gospodarke i rolnictwo, sprywatyzowali prawie wszystko co bylo panstwowe i nalezalo do polaków, teraz chca nam odebrac nasz narodowy pieniadz który tyle lat z nami byl, i wprowadzic euro, robiac wielka inflacje i odbierajac polakom co im sie zostalo..

  Wogule to co my robimy w afganistanie ??

  Skoro polska ryzykuje rzycie polskich rzolnierzy w cudzej wojnie, to mysle ze dobrze na tym zarabia .. no mam nadzieje ze nie poslali chlopaków na front za nic. A wlasnie tak zrobili.. Wywalic amerykanów z polski zalorzyc im wizy wyrzucic z kraju i wycofac wojska.. Bo az wstyd.. taki kraj jak polska co tyle byla pod okupacja teraz okupuje ?? co sie z tymi ludzmi stalo? Gdzie nasz patriotyzm, gdzie nikem i haslo NIGDY WIECEJ WOJNY?!?

  Wogule jak ktos taki jak Komoruski czy Tusk moze smiec nazywac sie polakiem .. Przecie to gorsze od rzyda .. Idz za kasa a znajdziesz winnych .. Dlaczego mamy w rzadzie ludzi co morduja i zabieraja.. I polacy siedza od lat i sie czuja bezsilni.. teraz juz nie pierwsze pokolenie po wojnie ale juz trzecie.. nic dziwnego ze sie polska podzielila .. Wystarczy dozo ludzi zebrac, rozwalic brame palacu prezydenckiego wyniesc komoruskiego i sie wszystko skonczy ;P

  Oczywiscie nie obejdzie sie bez ofiar.. Ludzie rzadzacy dzis , byli przy wladzy od bardzo dawna i nie oddadza wladzy dobrowolnie. Przykladem tego jest zamach w smolensku. Putin byl agentem KGB, potem FSB, Obama jest bylym CIA, czego nie wiemy o komoruskim ?? dla kogo on pracuje ??

  Sorki za dlugi komentarz, musialem sie troche wyslowic .. Bledy sami se popoprawiajcie.. Pozdrawiam

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 10 Thumb down 1

 • DZIECKO POLSKIE :

  http://www.youtube.com/watch?v=b8xpPJYaZcs

  Prawda 2, katastrofa smoleńska

  Thumb up 2 Thumb down 0

Po przekroczeniu granicy rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim zmierzającym 10 kwietnia do Smoleńska na miejsce katastrofy miał zwolnić, a następnie krążyć po mieście. W tym czasie premier Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem. Według ustaleń Polskiego Radia, trasę z Witebska do granicy białorusko-rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim, który zmierzał do Smoleńska, by zidentyfikować ciało prezydenta RP, pokonał bardzo szybko. Tuż po przekroczeniu granicy rosyjskiej zwolnił. Pokonanie około stu kilometrów z Witebska na miejsce tragedii zajęło blisko trzy godziny. – Bardzo sprawnie dojechaliśmy do białorusko-rosyjskiej granicy. Tam 40 minut sprawdzano nam dokumenty, mimo że mieliśmy paszporty dyplomatyczne. W drodze do Smoleńska eskortowała nas już rosyjska milicja. Jechaliśmy bardzo wolno, około 25-30 km/h - relacjonował jeden z członków delegacji Adam Bielan. Delegacja pytała konwojujących milicjantów o powody tak wolnej jazdy. W odpowiedzi mieli usłyszeć, że takie mają rozkazy. Jeszcze przed Smoleńskiem pojazd z prezesem PiS został wyprzedzony przez kolumnę z premierem Tuskiem, który na Białorusi wylądował kilkadziesiąt minut po Kaczyńskim. Potem autokar z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze krążył po mieście. W tym czasie premierzy Polski i Rosji odbyli spotkanie. Informacje te miał zweryfikować Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Co się dzieje

Stało się
i dzieje w dalszym ciągu
i będzie dziać nadal
jeśli nic się nie stanie co to wstrzyma.Niewinni nie wiedzą o niczym
bo są zbyt niewinni
Winni nie wiedzą o niczym
Bo są zbyt winniBiedni nie pojmują tego
bo są zbyt biedni
Bogaci tego nie pojmują
bo są zbyt bogaciGłupcy wzruszają ramionami
bo są zbyt głupi
Mądrzy wzruszają ramionami
bo są zbyt mądrzyMłodych to nie obchodzi
bo są za młodzi
Starych to teź nie obchodzi
bo są zbyt starzyDlatego nic się przeciw temu nie dzieje
i dlatego to się stało
i dlatego to się dzieje
i dziać będzie nadal- Erich Fried -
free counters