Bez kategorii

I wojna światowa – jak do niej doszło?

W 1914 roku Europa wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Wielkie mocarstwa, które za kilka lat miały być już tylko wspomnieniem, decydowały o życiu wielu nacji. Nikt nie był wtedy w stanie wyobrazić sobie tego, co miało wkrótce nastąpić, nie znano czołgów i wielu rodzajów broni, nie istniały gazy bojowe, a życie uprzywilejowanych warstw społecznych przypominało …

Continue Reading