45 ustaw w niecałe 2 miesiące – Dla każdego coś dobrego

Publikacja w serwisie: 06 June 2010
Klikaj przycisk +1, aby osoby z listy kontaktów widzieli Twoje rekomendacje w wyszukiwarce
tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gdzie się tak śpieszy Bronisław Komorowski?

12 kwietnia 2010 roku (1 – 5): Trybunał Stanu, sektor paliwowy, energia elektryczna, podatek dochodowy, ochrona zabytków, szkolnictwo wyższe

16 kwietnia 2010 roku (6 – 11): infrastruktura informacji przestrzennej, termomodernizacje i remonty, kontrola skarbowa, miary, Europejska Karta Społeczn, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

29 kwietnia 2010 roku (12 – 20): Państwowa Inspekcja Sanitarna, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Instytut Pamięci NarodowejKomisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, (IPN) ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Służba Więzienna, udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych, uchylenie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw, zmiana ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zmiana ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, zmianie ustawy o pomocy społecznej

7 maja 2010 r. (21) – Prawo telekomunikacyjne

17 maja 2010 r. (22) – utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie

19 maja 2010 r. (23) – Prawo celne oraz niektóre inne ustawy, fundusze inwestycyjne, ratyfikacja Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,Na stronie prezydent.pl, która wciąż jest poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu, wymieniono wszystkie ustawy, jakie pośpiesznie podpisał p/o/prezydenta Bronisław Komorowski.

Większość z ustaw powstała PO 10 kwietnia 2010 roku.

Co to za tajemnicze “niektóre inne ustawy” tak szybko podpisał PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI?

 1. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 4. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 5. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 7. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 8. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 9. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 10. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961r. – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 11. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 12. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 13. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci NarodowejKomisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemuujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów podpisana 29 kwietnia 2010 r. oraz ustawy o
 14. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 15. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 16. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 17. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 18. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw– podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 19. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 20. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 21. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne – podpisana 7 maja 2010 r.
 22. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie – podpisana 17 maja 2010 roku.
 23. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 maja 2010 r.
 24. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych – podpisana 19 maja 2010 r.
 25. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. – podpisana 19 maja 2010 r.
 26. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – podpisana 19 maja 2010 r.
 27. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – podpisana 20 maja 2010 r.
 28. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – podpisana 20 maja 2010 r.
 29. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń – podpisana 20 maja 2010 r.
 30. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk – podpisana 20 maja 2010 r.
 31. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – podpisana 20 maja 2010 r.
 32. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – podpisana 20 maja 2010 r.
 33. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – podpisana 20 maja 2010 r.
 34. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki – podpisana 20 maja 2010 r.
 35. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki – podpisana 20 maja 2010 r.
 36. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 20 maja 2010 r.
 37. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – podpisana 20 maja 2010 r.
 38. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – podpisana 24 maja 2010
 39. Ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – podpisana 27 maja 2010 r.
 40. Ustawę z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – podpisana 27 maja 2010 r.
 41. Ustawę z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 27 maja 2010 r.
 42. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 maja 2010 r.
 43. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych – podpisana 31 maja 2010 r.
 44. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – podpisana 31 maja 2010 r.
 45. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 31 maja 2010 r.

To TYLKO…45 ustaw. Mało, jak na niecałe 2 miesiące, prawda??

Czy ktoś może wyjaśnić, na czym polega zmiana ustawy o TRYBUNALE STANU?

http://www.prezydent.pl/aktywnosc/ustawy/podpisane/art,53,ustawy-podpisane-przez-marszalka-sejmu-wykonujacego-obowiazki-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.html

źródło/autor: Mik

update 07.06.2010:

Co do ustawy o trybunale stanu:
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/2213_u.htm
tutaj mozna zapoznac sie z trescia ustawy.

Tutaj natomiast mozna sledzic prace sejmu:
http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html
Pozdrawiam.

Pawel

Oceń artykuł:
(5.00)
głosów: 11
tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze: »

Jeśli uważasz że któryś komentarz nie powinien się tutaj znaleźć zgłoś to na adres:

admin@smolensk-2010.pl
 • komunizm nie upadl :

  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
  (IPN) ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,

  – przeciez przyznal sie juz ze jest ze WSI

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 6 Thumb down 0

 • POLACY obudzcie sie !!!! :

  TO SIE DZIEJE NA WASZYCH OCZACH !!!

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 10 Thumb down 0

 • Polaczek :

  Trzeba mocodawcom zapłacić lenno, a i rzesza zgłodniałych poddanych czeka.

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 5 Thumb down 0

 • Polaczek :

  Wyobraźcie sobie działania w tym stylu przez rok, Polska uzyska
  absolutny rekord Guinness’a.
  Problem polega na tym, że po roku już nie będzie potrzeba podpisywać
  ustaw bo nie będzie niczego.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 • Magdalena Wójcik :

  przecież to proste

  1 – upewnił sie ze nikt mu sie do teczki nie dobierze
  2 – zapewnil swoim “krewnym bliskim i znajomym” dobre uklady prawne w interesach poprzez odpowiednio zaaranzowane “luki prawne”
  3 – oddał cesarzowi co POLSKIE

  4 – wspomniane kruczki prawne pomogą w swinansowaniu kampani reklamowej , tfu … kampani wyborczej

  ps . poczytajcie sobie biedaki o pijarze…., dajecie sie dymac przez media kontrolowane przez agenture.

  To co widzicie w gw, twv24, omet.pl to papka reklamowa ….

  CZY KTOS Z SZANOWNYCH CZYTELNIKOW SLYSZAL O GRUPIE BILERBERGÓW, WTO, NWO ??

  hehe tak myslalam.

  pozdrawiam was
  trzymajcie sie cieplo w Polsce, moze (jeszcze) nie wszystko stracone

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 9 Thumb down 0

 • maryla :

  ustawa – Trybunal Stanu
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100750472

  niestety nie znalazlam prostego tlumaczenia, a prawnikiem nie jestem i niewiele z tego rozumiem. Moze ktos wytlumaczy o co chodzi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Mik :

  @Maryla, dzieki. Szczegolowe wyjasnienie tych zmian bardzo sie przyda. Znamienne, ze zaczal wlasnie od ust. o Trybunale Stanu – wot, namiestnik gajowy.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • reno :

  o k…………..

  a ja na początku myślałem ze to był wypadek.

  przepraszam

  Thumb up 2 Thumb down 0

 • reno :

  przeciez wystarczy jedna zmiana w ustawie typu (i, lub, jesli, nie)
  i wszystko zupelnie inaczej sie kreci …

  Thumb up 3 Thumb down 0

 • maryla :

  @magdalena wojcik
  grupa Bildenberg, to grupa finansistow itd.
  Wg. teorii “spiskowych” jest to grupa ludzi rzadzaca swiatem.
  Nazwa powstala od miejsca w ktorym bylo pierwsze ich spotkanie.(chyba lata 50te, a spotykaja sie co rok)
  Nie tak trudno znalezc cos o nich na internecie.
  I nie tak trudno wyobrazic sobie, ze faktycznie jestesmy w sieci spiskow.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Polaczek :

  Raport komisji smoleńskiej Połączonych Sił Internetowych wersja numer 1 patch 3 :

  http://www.sendspace.pl/file/48396fe22d9fecab3bdf6bc

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • robert :

  Hm.
  Naprawdę ręce mi opadają.
  Chce mi się na cały glos kurwami rzucać.
  W jakim my świecie żyjemy?
  Tak jak już kiedyś napisałem nie mam przymusu żyć ileś tam lat , i to jest moja frywolność.
  Jestem zdruzgotany tym jak bezczelni są ludzie którzy rządzą Naszym krajem.Jak zastraszone i zmanipulowane są mesia w Polsce.Jakie brednie wygłaszają w prasie , internecie i telewizji.
  Kurwa i dziwka ma wiecej honoru.!!!!!!
  Cóż sam mam problem total kurestwa w swojej rodzinie z którym mam zamiar się zmierzyć.
  Tak czy inaczej jeżeli razem nie zbierzemy się to nic nie zostanie wyjaśnione a naszym dzieciom , wnukom itd będzie wciskana ciemnota.
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
  Kończę bo mnie nosi.
  PS.
  Znajdzie się paru i stwierdzi że jestem niezrównażony.
  Ich problem!

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 7 Thumb down 0

 • Agnieszka :

  Juz niedlugo 20 czerwca i mam nadzieje, ze tego idiote zmieciemy ze sceny politycznej na dobre.. jego i kumpli, oczywiscie. I ze kiedys przyjdzie czas, zeby odpowiedzieli za ten okres uzurpacji wladzy, klamstw i zlodziejstwa. Nie daje sie na to wszystko spokojnie patrzec i tylko prawdziwy ignorant nie widzi, co ten kròlik/marionetka wyprawia z panstwem… Najlepsze jest to, ze maja wszystkich gdzies.. Ta klika dziala tak, jakby nie miala zadnej przeszkody.. Czyzby planowali juz “liczenie glosow”..?
  Nie dajmy sie oszalec!

  Thumb up 2 Thumb down 0

 • Magdalena :

  Przeciez o to PO chodził,przepchac jak najwięcej ustaw..póki mozna….ustawić kraj i rządy pod siebie….kogoś to jeszcze dziwi????
  Na wypadek gdyby nawet nie wygrali wyborów to pewne zapisy juz przeszły…Nic dodac nic ując…..

  Thumb up 3 Thumb down 0

 • Magdalena :

  Znajdzie się paru i stwierdzi że jestem niezrównażony.
  Ich problem!

  Nie jesteś…a jeśli nawet,to nie jesteś sam:)

  Thumb up 2 Thumb down 0

 • Wszystkie ustawy zatwierdzone przez rząd tymczasowy można... :

  …je odwołać bez najmniejszej obawy na jej skutki, to jest rząd tymaczasowy i tylko może tyle aby w dniach ubytku społecznego panować jako zastępstwo.

  Po wyborach obecny Polski rząd odpowie za wszystko, za wszystko, także spokojnie bez jakich kolwiek obaw, sytuacja powróci do normalnosci.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Paweł :

  Co do ustawy o trybunale stanu:
  http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/2213_u.htm
  tutaj mozna zapoznac sie z trescia ustawy.

  Tutaj natomiast mozna sledzic prace sejmu:
  http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html
  Pozdrawiam.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mik :

  Marszalek nie proznuje – oto kolejne 4 podpisane ustawy 8 czerwca:

  1. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podpisana 8 czerwca 2010 r.
  2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – podpisana 8 czerwca 2010 r.
  3. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności – podpisana 8 czerwca 2010 r.
  4. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 czerwca 2010 r.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mik :

  a wiec mamy 49 ustaw w niecałe 2 miesiące.
  Update

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Magdalenka :

  CZY KTOS Z SZANOWNYCH CZYTELNIKOW SLYSZAL O GRUPIE BILERBERGÓW, WTO, NWO ??

  ja słyszałam,dokładnie ogladałam na Youtubie film o tej “grupie”nieźle kręcą swiatem….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mik :

  http://www.youtube.com/watch?v=7Z6MKZkHF8s&feature=player_embedded#!

  Po zaledwie jednej z takich afer (o hazardowej nie wspomne nawet), kazdy inny rzad w europejskim kraju podalby sie SAM do dymisji.

  U nas tylko jeden rzad potrafil to zrobic – innych trzeba dzwigiem od koryta odciagac (miecz Temidy w Polsce sluzy raczej wladzy i mamonie).

  PS. Wczorajsze info:prezydent Sopotu reprezentujacy PO zostal oskarzony o korupcje.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • pik :

  GŁOSUJE ZA JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM DLATEGO, ŻE ZA JEGO KRÓTKICH I STALE ATAKOWANYCH/DYSKREDYTOWANYCH RZĄDÓW:

  1) Płaca minimalna wzrosła o ok. 60 proc.
  2) W budżecie nie było dziury
  3) PIS wynegocjował obowiązywanie do 1212 roku traktatu z Nicei, co miało i ma nadal bardzo dobre skutki dla Polski i było niewątpliwie wielkim sukcesem PISu na arenie międzynarodowej
  4) Wprowadzono uwłaszczenie mieszkań spółdzielczych
  5) Zmniejszono składke rentową z 6,5 do 3 proc. Tym samym byly wyzsze zarobki
  6) Średnia placa wzrosła w Polsce, w ciągu dwóch lat o ok. 30 proc. a ceny były niższe
  7) Nastapil gwałtony spadek stopy bezrobocia jak i liczby bezrobotnych.Pomostówki to dzieło PISu a nie PO!!!
  8) Wprowadzono tzw.becikowe
  9) Zmniejszono podatki
  10) Wprowadzono zakaz handlu w centrach handlowych i super, hipermarketach, w czasie świat religijnych i narodowych
  11) Powstało ponad milion nowych miejsc pracy
  12) Polska otrzymała prawo organizacji Euro 2012
  13) blokowano wprowadzenie euro, przez co polska przeszla kryzys swiatowy bez wiekszych strat
  14) Polska miała swoje zadanie na arenie międzynarodowej i potrafiła go bronić a nie oddawać wszystko walkowerem jak PO
  15) Polska jako jedna z nielicznych w UE kierowała się zasadą solidarności (również naczelną zasadą UE) w stosunku do mniejszych państwa, co zaowocowało tym, że przywódcy Litwy, Czech, Gruzji i wielu innych z największym uznaniem wypowiadali się o rządach Kaczyńskich
  16) Kaczyńscy tworzyli wreszcie Polskę przyjazną dla uczciwych Polaków, a nie dla oszustów, kompinatorów, oszołomów, Polskę prawa nie na papierze i sprawiedliwą dla wszystkich!!!!
  17) Polskę nie zapominająca o swej przeszłości i nastawioną na przyszłość????.bo jak mówią psychologowie bez korzeni nie ma skrzydeł?
  18) PIS jako jedyna partia po 1989 roku wywiązała się z większości swoich obietnic wyborczych!!!
  19) Polityka PIS zawsze dotykał spraw najistotniejszych/ żywotnych dla Polski, np. PIS jako jedyny jak do tej pory przygotował projekty dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, ale PO je odrzuciło po przejęciu władzy z marszu bo to nie były ich projekty!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  itd, itd.

  A co zrobiło PO oprócz plucia na PIS i szkodzenia POLSCE???

  Komentarz lubiany przez innych czytelników: Oceń go. Thumb up 12 Thumb down 0

 • mik :

  odp. na Twoje pytanie, Pik:
  http://niezalezna.pl/article/show/id/35740

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • pik :

  Mik czytałem miałem ubaw hehhe zapomniałem dopisać że post głosuje na Jarosław Kaczyńskiego został znaleziony w sieci:)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mik :

  UWAGA – Nowelizacja ustawy ws. MEDIOW PUBLICZNYCH:

  http://lubczasopismo.salon24.pl/chcewiedziec/post/197735,apel-do-komorowskiego-ws-mediow-publicznych

  Artykul “45 ustaw” znajdujacy sie na tej stronie odzwierciedla nie tyle sam fakt podpisywania ustaw przez marszalka, lecz to, ze wiele z nich zatwierdza sie (i uchwala w PO) CHYLKIEM – sa przemycane pod oslona tematow zastepczych (bicie piany w mediach na rozne tematy). Gdyby Narod Polski mial swiadomosc, JAKIE USTAWY sa forsowane przez partie obecnie rzadzaca i co one oznaczaja dla wszystkich Polakow, nigdy by sie na to nie zgodzil.

  Rozwalenie przez obecna “minister” (heeelp!) Edukacji systemu SZKOLNICTWA (lacznie z posylaniem 5-latkow do szkoly) powinno wystarczyc milionom polskich rodzicow, by rozumiec, co ich czeka dalej. A przeciez to zaledwie malenki kawalek tego wszystkiego. Jak winika z apelu ws. mediow publicznych, PO obiecuje jedno, a robi cos dokladnie odwrotnego. Widza to juz artysci z komitetu poparcia; jak bedzie ze sluzba zdrowia i dziesiatkami innych, nietrudno przewidziec.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • fallesti :

  wiecie co wam powiem, ja mam to gdzies. nie chodzi o to ze nie mam w D to ze na swiecie jest burdel, ze w polsce kroluje chamstwo klamstwo i ciemnota, owszem zdaje sobie z tego sprawe i z powagi tego zjawiska, ale wydaje mi sie ze skoro to jest tak szeroko rozpowszechnione to tak na prawde i tak nic z tym nie zrobimy. bo nie jestesmy polakammi z 39′ i nie wyjdziemy na ulice. jesli bedzie tak jak jest teraz to stopniowo bedzie sie robil coraz wiekszy syf, az cos w koncu pier***nie i sie wszytsko zmieni. w sumie ludzie juz to czuja, ze niedlugo wszystko sie zmieni. nie mowie o koncu swiata wg majow i czerwcow, ale o tym ze w koncu sie ludzie zbuntuja. przeciwko wciskaniu ciemnoty, przeciwko podzialowi na biednych i bogatych, wciskaniu pogladu ze demokracja to najlepszy ustroj na swiecie, przeciwko pieniadzom, ksiezom pedofilom, wyzyskowi i calemu temu swinstwu.
  tak samo przestalam ogladac telewizje. bo po co skoro to wszystko przedstawienie. na przedstawienie moge sobie isc do teatru. na wybory tez nie pojde, bo nie chce glosowac na zadnego z kandydatow. nie ma sensu wybierac mniejszego zla. srednio interesuje sie tym co sie w wielkim swiecie polityki dzieje, bo nie ma sensu sie tym denerwowac. szkoda zdrowia. daze w zyciu do tego zeby mi i moim bliskim dobrze sie zylo i nie mam zamiaru dawac soba manipulowac, wkurzac sie o byle co i tracic czas jak robi do duza czesc rodakow. no co do manipulacji to moze w supermarketach, reklamach itd, to wiadomo, dziala na psychike itd, ale bynajmniej mam swiadomosc tego co sie dzieje ;) masz zyc tak jak chcesz, a nie tak jak chca media. internet tez jest opanowany przez ludzi ktorzy chca zeby bylo po ich mysli, ale na szczescie calego internetu nie da sie ogarnac “jedna reka”.

  albo sie wszyscy zbiora albo nikt. moim zdaniem na wszytskich nie ma na razie co liczyc. a mi osobiscie szkoda czasu i zdrowia na walke z wiatrakami. ten syf sam sie zepsuje od srodka.
  pozdrawiam.

  ps swoja droga wyobrazcie sobie co by sie dzialo w Polsce, jak by wszytsko sie do gory nogami wywrocilo, gdyby Korwin zostal prezydentem, albo lepiej – premierem ;>

  Thumb up 1 Thumb down 1

 • mik :

  Rozumiem chyba, co czujesz, fallesti – swiat jest nam w ten sposob obrzydzany. Jednak sa takie chwile, kiedy mamy szanse dokonac WYBORU rzeczywistosci, w jakiej zyjemy i zyc bedziemy. Niepredko bedziemy mieli znowu taka mozliwosc. Jest to kwestia odpowiedzialnosci – wydaje sie, ze nasze dzialanie to kropla w morzu, ale moze to byc kropla, ktora przepelni czare…

  Thumb up 1 Thumb down 0

Po przekroczeniu granicy rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim zmierzającym 10 kwietnia do Smoleńska na miejsce katastrofy miał zwolnić, a następnie krążyć po mieście. W tym czasie premier Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem. Według ustaleń Polskiego Radia, trasę z Witebska do granicy białorusko-rosyjskiej konwój z Jarosławem Kaczyńskim, który zmierzał do Smoleńska, by zidentyfikować ciało prezydenta RP, pokonał bardzo szybko. Tuż po przekroczeniu granicy rosyjskiej zwolnił. Pokonanie około stu kilometrów z Witebska na miejsce tragedii zajęło blisko trzy godziny. – Bardzo sprawnie dojechaliśmy do białorusko-rosyjskiej granicy. Tam 40 minut sprawdzano nam dokumenty, mimo że mieliśmy paszporty dyplomatyczne. W drodze do Smoleńska eskortowała nas już rosyjska milicja. Jechaliśmy bardzo wolno, około 25-30 km/h - relacjonował jeden z członków delegacji Adam Bielan. Delegacja pytała konwojujących milicjantów o powody tak wolnej jazdy. W odpowiedzi mieli usłyszeć, że takie mają rozkazy. Jeszcze przed Smoleńskiem pojazd z prezesem PiS został wyprzedzony przez kolumnę z premierem Tuskiem, który na Białorusi wylądował kilkadziesiąt minut po Kaczyńskim. Potem autokar z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze krążył po mieście. W tym czasie premierzy Polski i Rosji odbyli spotkanie. Informacje te miał zweryfikować Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Co się dzieje

Stało się
i dzieje w dalszym ciągu
i będzie dziać nadal
jeśli nic się nie stanie co to wstrzyma.Niewinni nie wiedzą o niczym
bo są zbyt niewinni
Winni nie wiedzą o niczym
Bo są zbyt winniBiedni nie pojmują tego
bo są zbyt biedni
Bogaci tego nie pojmują
bo są zbyt bogaciGłupcy wzruszają ramionami
bo są zbyt głupi
Mądrzy wzruszają ramionami
bo są zbyt mądrzyMłodych to nie obchodzi
bo są za młodzi
Starych to teź nie obchodzi
bo są zbyt starzyDlatego nic się przeciw temu nie dzieje
i dlatego to się stało
i dlatego to się dzieje
i dziać będzie nadal- Erich Fried -
free counters